Vnitro

Vnitřní materiály a odkazy NVT

 

Kalendář obsazení laboratoří a přístrojů (zapisujte i hlavní používané přístroje)

Seznam lidí – kandidátů na Respirační dny 2018

 

 

American Association for Respiratory Care AARC

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČSARIM

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN:  KARIM UVN