Materiály k přednášce “Hrůzostrašná diskuse” jsou zde.